De Leermeesters

Als lid van het collectief De leermeesters ondersteun ik opleidingsteams en leidinggevenden van scholen bij de ontwikkeling van rijke hybride leeromgevingen op het snijvlak van school en beroepspraktijk. Hier is het ontwikkelen van een constructieve samenwerking tussen scholen en bedrijven vanuit de verschillende perspectieven, maar zeker ook vanuit gedeelde belangen en ambities van groot belang. Vanuit wederzijds begrip en door het ontwikkelen van een een gemeenschappelijke taal ontstaan nieuwe kansen. Om beginnend bij verkennen en uitwisselen, te groeien naar gedeelde leeromgevingen waar jonge mensen in hun opleiding en eigen medewerkers zich kunnen ontwikkelen.

Waar bedrijven ruim inzicht hebben in de ontwikkelingen van het beroep, is het de kwaliteit van opleiders mensen in ontwikkeling te brengen. Passend bij de vereisten van het moment en de toekomst, waarin flexibiliteit, wendbaarheid, leven lang ontwikkelen en integraal en multidisciplinair werken steeds belangrijker worden.