Over mij

Wat mij drijft

De ontwikkeling van mensen is de sleutel tot succes.
Mensen leveren een positieve bijdrage als ze mee kunnen doen, worden gewaardeerd, er mogen zijn, een rol van betekenis kunnen spelen. Op alle niveaus. Ook mensen die dat in eerste instantie niet laten zien. Organisaties, mensen in opleidingsteams, studenten, medewerkers van bedrijven, leidinggevenden: mensen in ontwikkeling brengen, dat is mijn drive.

Het bouwen van toekomstgerichte leeromgevingen.
Leeromgevingen kunnen we ontwerpen vanuit scholen en vanuit bedrijven als lerende organisaties, maar het meest effectief is een combinatie. Innovaties, verbeterprojecten, nieuwe leeromgevingen gaan pas lopen als de mensen die ze ontwikkelen en uitvoeren echt betrokken zijn. Het samenspel tussen ontwerpers, uitvoerders op de werkvloer (teams), leidinggevenden en begeleiders dat is mijn speelveld.

Durven veranderen
Aanpakken, leren door te doen en te ervaren, soms buiten de lijntjes kleuren, creativiteit, denken in cross-overs, veel ervaringen in het ontwikkelen van medewerkers in bedrijven maar ook de samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en scholen en een flinke portie enthousiasme, dat is wat ik meebreng.


MIJN Achtergrond

Na werkervaringen in de technische wereld bij FrieslandCampina en Océ van der Grinten ben ik in 1985 begonnen als technisch docent bij het Friesland College. Na een aantal onderwijsvernieuwingsprojecten te hebben geleid, waaronder de vernieuwing van de opleidingen elektrotechniek en de start van de succesvolle opleidingen Theatertechniek en Pop en media (later D’Drive),  ben ik directeur van de techniekopleidingen van het Friesland College geworden.
Vanuit die positie heb ik gewerkt aan de totstandkoming van MBO Life Sciences, waarvan ik in 2011 de eerste directeur ben geworden. MBO Life Sciences is gestart vanuit de vraag uit de markt naar opleidingen in cross-overs. In die periode heb ik het initiatief genomen voor het inrichten van twee centra voor innovatief vakmanschap: CIV Water en CIV Food-Noord.
In 2016 heb ik de conclusie getrokken dat het directeurschap me niet langer voldoende ruimte en energie gaf om creatief en innovatief te kunnen werken. Ik ben op eigen verzoek projectleider geworden. In die hoedanigheid heb ik kunnen werken aan vele projecten, gericht op cross-overs en de samenwerking tussen bedrijven en opleiders, waaronder het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties, het ontwerp en inrichting van de opleiding Human Technology, gericht op de overlap tussen techniek en zorgtechnologie, en de Facilitaire leeromgeving voor Techniek en Technologie FLOTT.
In 2019 heb ik besloten mijn kennis en ervaring in te zetten als zelfstandig adviseur. Eerst in deeltijd, waarbij het andere deel van mijn werkzaamheden bestond uit het initiëren en begeleiden van ontwikkeltrajecten binnen het Friesland College en MBO Life Sciences als senior beleidsadviseur. Vanaf 2020 werk ik volledig als zelfstandig ondernemer.


De Leermeesters

Waar het gaat over het ontwerp van hybride leeromgevingen en het begeleiden van teams werk ik samen met De Leermeesters. Erica Aalsma en de andere leden van het netwerk hebben een ruime ervaring in het ontwerpen van deze leeromgevingen waarin kennisontwikkeling en werkelijke beroepspraktijk effectief worden vervlochten op het snijvlak van school en bedrijf.