Ontwikkeling van mensen is de sleutel tot succes

De beroepswereld verandert. Dit heeft gevolgen voor de rol van medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals, begeleiders en opleiders. We bewegen naar wendbaar vakmanschap en wendbaar leiderschap in bedrijven die zich meer en meer ontwikkelen tot lerende organisaties. Geen rustig vaarwater, maar blijvende dynamiek.

De arbeidsmarkt wordt in veel sectoren krapper. Door snelle ontwikkelingen en toenemende flexibiliteit zal de mobiliteit intern en extern (moeten) toenemen. De groeisector van vandaag is de krimpsector van morgen.

Medewerkers dienen natuurlijk de juiste kennis en vaardigheden te bezitten, maar in toenemende mate ook een wendbare beroepshouding. Van technicus tot verplegende en van kok tot procesoperator. Meer regie nemen op eigen ontwikkeling, eigen netwerken bouwen en benutten, een continue focus op hoe het beter kan en de ontwikkeling van proactief ondernemend gedrag zijn belangrijke kenmerken.

Traditionele onderwijsvormen en het volgen van standaard cursussen passen hier niet meer in. We gaan naar leeromgevingen op het snijvlak van praktijk en school, zowel voor studenten als voor medewerkers van bedrijven. Voorbeelden zijn hybride leeromgevingen en flexibel facilitair onderwijs.

Het flexibel en vanuit de beroepspraktijk opleiden van studenten en medewerkers van bedrijven wordt steeds belangrijker: de ontwikkeling van mensen is de sleutel tot succes. Mensen zijn een leven lang in ontwikkeling. Een volgende taak, functie of baan is een doorontwikkeling met groei van kennis, vaardigheden en kwaliteiten.

Omscholen is een verouderd begrip. Het levenslang faciliteren en begeleiden van de (door)ontwikkeling van mensen is een opdracht voor het onderwijs en het bedrijfsleven samen. De opleider heeft de bedrijven nodig en het bedrijf de opleider voor het ontwikkelen van wendbaar vakmanschap bij studenten en medewerkers.

In dit speelveld ben ik werkzaam. Als initiator van verschillende initiatieven in de ontwikkeling van het wendbare vakmanschap, samenwerking tussen bedrijven en opleiders, het ontwerpen van nieuwe flexibele, praktijkgestuurde en hybride leeromgevingen, etc. In eerste instantie vanuit mijn baan bij het Friesland College en MBO Life Sciences en nu als zelfstandige via Peet Ferwerda Advies, waar ik bedrijven en onderwijsinstellingen adviseer, leeromgevingen in bedrijven en scholen ontwerp en leidinggevenden en teams in onderwijs en bedrijf begeleid in de ontwikkeling naar wendbaar vakmanschap en lerende organisaties.