Begeleiding

Na het uitwerken van een passende eigen visie op het in ontwikkeling brengen van mensen en het bouwen van een een goed ontworpen leer- en ontwikkelomgeving voor studenten en medewerkers, start een belangrijk fase.

De uitvoerenden – praktijkbegeleiders, docenten, teams en leidinggevenden – moeten daadwerkelijk aan de slag, waarbij de nieuwe werkwijze en begeleidingsstrategie vaak wezenlijk verschillen van de traditionele aanpak.

Betrokken begeleiders, docenten en leidinggevenden moeten zelf in ontwikkeling komen en een lerend samenwerkingsverband vormen. Dit proces kan ik begeleiden door coaching on the job: het aanzetten tot reflectie op ervaringen in de eigen praktijk en het benutten hiervan voor verdieping van kennis.
De cirkel is rond.