Advies

Leven lang ontwikkelen, werken is leren, wendbaar vakmanschap, meer regie op eigen ontwikkeling. Het zijn begrippen die aangeven dat er van medewerkers nieuwe kwaliteiten worden gevraagd. Traditioneel opleiden levert hieraan een te geringe bijdrage.

Een goede eerste stap naar vernieuwing is het uitwerken van een eigen visie op de ontwikkeling van medewerkers en studenten, ondersteund door kennis van moderne opleidingsmodellen, didactiek, begeleidingsvormen, etc.

De tweede stap is het in kaart brengen van wensen, doelen maar ook van de huidige situatie. Hierna kunnen, via een creatief proces, de opbrengsten en idee├źn in stappen worden samengebracht tot een basisidee voor een leeromgeving en/of lerende organisatie (bedrijf of school).

Bij deze ontwikkelingen kan ik bedrijven, scholen en instanties helpen door advies en ondersteuning in werk- en ontwerpsessies op verschillende niveaus: directie, management, teams, medewerkers en docenten. In teams en individueel.