Portfolio

Een aantal relevante werkervaringen in vogelvlucht:

1975 – 1985
Werkzaam op de afdeling Ontwikkeling & constructie bij FrieslandCampina en bij de serviceafdeling van Océ van der Grinten, onderbroken door de dienstplicht.
1985 – 2000

Gestart als technisch docent bij de MTS in Leeuwarden, later Friesland College, in de vakken digitale techniek, programmeerbare logica en procesautomatisering. Daar heb ik mijn liefde voor het onderwijsvak opgedaan. In die jaren een aantal projecten geleid zoals het vernieuwen van de opleidingen elektrotechniek. We noemden dat indertijd (al) praktisch leren.
2000 – 2005
Projectleider techniek van het eerste landelijke innovatieve project Axis, waarin het werken vanuit competenties in plaats van kennis en leerstof een belangrijke pijler was. Ontwerp en uitvoering van nieuwe en succesvolle opleidingen bij het Friesland College zoals Theatertechniek en Pop en media, het latere D’Drive.
2005 – 2010
Terug bij techniek. Als stafdirecteur onder andere verantwoordelijk voor de invoering van het concept praktijkgestuurd leren. Al snel directeur Techniek geworden, verantwoordelijk voor de opleidingen werktuigbouwkunde, elektrotechniek, besturingstechniek, mechatronica en laboratoriumtechniek.
Samen met Erica Aalsma van De Leermeesters een nieuw succesvol en voor die tijd revolutionair concept ontwikkeld: opleiding Toolz – wel leren, geen school. Een samenwerking van Friesland College en woningcorporatie Accolade, gericht op het opleiden van jonge mensen op het snijvlak van bedrijf en school.
2010 – 2015
Als directeur Techniek nauw betrokken geweest bij het ontstaan van MBO Life Sciences, een samenwerking van Friesland College en Nordwin College in de werelden van Food, Water, Laboratorium, Procestechniek en milieu. Belangrijke aanleiding: de vraag uit bedrijven naar cross-overs, onder anderen tussen procestechniek en levensmiddelentechnologie. Tot op heden is MBO Life Sciences een uniek concept van samenwerking tussen 2 opleiders en vele bedrijven in de genoemde werelden.
Initiatiefnemer en eerste directeur van het CIV Water, een centrum voor innovatief vakmanschap waarin MBO Life Sciences samenwerkt met bedrijven als Vitens, Wetterskip Fryslân en WLN. CIV Water is onderdeel van de Watercampus Leeuwarden. Even later ook gestart met het CIV Food Noord, een centrum voor innovatief vakmanschap in de Foodwereld.
In die tijd hebben de eerste ontwikkelingen plaatsgevonden voor wat later het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties is geworden. Samen met 10 bedrijven hebben we een innovatieagenda opgesteld rond HCA vraagstukken van de toekomst onder de titel Slagvaardig MBO.
2015 – 2020
Rond die tijd kwam ik tot de conclusie dat mijn rol als directeur me niet meer de ruimte en energie gaf om innovatief en creatief te kunnen werken. Ik heb bedankt voor de baan als directeur en ben projectleider strategische beleidsvorming geworden bij het Friesland College. Vanuit die rol heb ik in vele initiatieven een rol kunnen spelen. Een paar voorbeelden:
– Het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties. Initiatiefnemer en eerste projectleider. Vanaf februari 2019 heeft Arry Verhage het projectleidersschap overgenomen. Samenwerking van 8 bedrijven met MBO en HBO scholen.
– Ontwikkelen van een nieuwe opleiding Human Technology op het snijvlak van techniek en zorg(technologie). Samenwerking tussen techniekopleidlingen en zorginstellingen.
– Lid van de regiegroep opleiden binnen Innovatiecluster Drachten. Samenwerking technische bedrijven met MBO instellingen.
– Inrichten en opstarten van een Facilitaire Leeromgeving voor Techniek en Technologie, FLOTT. Een leeromgeving die is gebaseerd op het hybride model voor leeromgevingen.
– Het begeleiden van bedrijven naar lerende organisaties.

Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland. Lid stuurgroep met als doel mensen niet alleen te verplaatsen, maar ook in ontwikkeling te brengen volgens de visie op wendbaar vakmanschap.
Bakery Sweets Center. Een samenwerking tussen de bakkerijwereld, opleidingen MBO Life Sciences en Hogeschool van Hall larenstein. Lid van de stuurgroep en trekker werkgroep opleiden en imago.
Scale-up  RIF versterking van het CIV Water, gericht op het samen met bedrijven inrichten van hybride leeromgevingen. De hybride aanpak wordt hierin verder ontwikkeld tot een hybride eco-systeem.
2019
In 2019 heb ik besloten mijn kennis en ervaring te benutten als zelfstandig adviseur. Dit deed ik aanvankelijk in deeltijd. Het andere deel van mijn werkzaamheden bleef bestaan uit het werken aan ontwikkeltrajecten binnen het Friesland College en MBO Life Sciences als senior beleidsadviseur.
2020
In 2020 heb ik ervoor gekozen me volledig te richten op mijn eigen activiteiten. De keuze het Friesland College na 35 jaar dienstverband te verlaten was lastig. Gelukkig blijf ik wel betrokken bij een aantal belangrijke ontwikkelingen.